އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން މުންޑޫގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި

  އެމްޓީސީސީގެ އިޖްތިމާއީޒިންމާގެ ދަށުން މުންޑޫގެ މަގުތަށް ލެވެލްކުރުމާށާއި ޘުމާނީކާރިސާގައި ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ހުރި ސަރަހައްދުތައް ސާފްކޮށް ރަށުގެ އަޑިގުޑަންވެފައި ސަރަހައްދުތަކަށް ފަސްއާޅާ އެއްވަރަުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

Read more