މުންޑޫ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން، މުންޑޫ ބެލެނިވެރިންނަށް ޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ “ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ” ގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި މަސަތްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މުންޑޫގެ ބެލެނިވެރިންނެވެ. މި ބެލެނިވެރިންގެ

Read more

ލާމަސީލު ލާމު މެރަތަންގައި މުންޑޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހޯދައިފި

ލާމަސީލު ލާމު މެރަތަންގައި މުންޑޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. ލާމަސީލް ލާމް މެރެތަންގައި މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރީ ޖުމްލަ 03 ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ

Read more

ލ.މުންޑޫގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ %90 މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  އަދުގެ ރަޢީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުގެ ދަށުން ލ.މުންޑޫގައި ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ %90 މަސައްކަތް

Read more